Vote Pledge

7,969 votes pledged

Yes

I support Vote Pledge.

I might support Vote Pledge, tell me more.

No

I do not support Vote Pledge.